Ajatteletko sinä?

1.Yhteiskunnan talutusnuorassa tarkastelemme kuinka yhteiskunta vetää monia narusta suuntaan, jota emme itse ole valinneet sekä miten yhteiskunta on saanut meidät unohtamaan meitä ympäröivän muun maailman.

2. Itseoppineisuuden tärkeys nostattaa esille kysymyksen, että onko ainoa tapa kasvattaa tietopääomaa ja parantaa omaa asemaa yhteiskunnassa osallistumalla koulujen tarjoamaan opinahjoon, vai voimmeko itse toimia sen eteen jotenkin instituution olemassaolosta riippumatta.

3. Luonto ihmisten armoilla taas käy läpi monipuolisesti kuinka ympäristöä ja luontoa ei voida enää ajatella vain raaka-aine varastona, eikä sen eri luontokappaleita vain ihmisille toissijaisena välineenä. Teksti sivuaa myös eksososiaalisen sivistyksen tärkeyttä, jota tulisi meidän kaikkien laajentaa osaksi joka päiväistä elämää.

Sisältö ei kuitenkaan lopu tähän, vaan uutta materiaalia tuotetaan tietyn väliajoin, sitä mukaan, kun uutta sisältöä syntyy.

”Everything begins with a thought, and thoughts are turned into plans, and plans into reality.”

– Marshall Sylver